Når du skal til  Høgåsenfeltet tar du av fra E6 i retning Venabygda ca 5 km nord for Ringebu sentrum. Du følger Rv 27 forbi Trabelia Camping. Ca 500 m etter Trabelia Camping står det skiltet til Høgåsenfeltet til høyre.